EBA lspLiderEBA member company_
Ru  |  Ukr  |  En
Новий сайт Центру іноземних мов А.В.С. Оцініть уже зараз!
Навчання
Новини
Наші клієнти
Нагороди
Фотогалерея
Методика центру

МЕТОДИКА

Методика викладання центру зумовлена вимогою наших клієнтів отримати найкращий результат за максимально короткий час. Саме тому нами була розроблена унікальна комунікативно - тренінгова методика, яка залучає нейролінгвістичні методи. Студентами моделюються комунікативні ситуації, які сприяють швидкому набуттю мовних та мовленнєвих навичок.


Ми допомогаємо нашим клієнтам досягти своєї мовної мети наступним шляхом:

  • Викладання ведеться переважно англійською мовою, для створення ефекту «занурення» у мовне середовище.

  • Розвитку навичкам говоріння відводиться 80% заняття.

  • Для збільшення результативності заняття робота з новим лексичним матеріалом та граматикою відбувається трьома послідовними етапами: презентація, відпрацювання, вихід у мовлення. Особливий наголос робиться на створенні  комунікативної ситуації та максимізації засвоювання в класі.

  • Наш центр притримується функціонального підходу до граматики, що дозволяє студентам одразу ж застосовувати нову структуру в мовленні.

  • Окрім традиційних мовних навичок говоріння, читання, письма та сприйняття на слух, наші студенти отримують унікальну можливість оволодіти наступними комунікативними навичками:  привітання та зустріч іноземного партнера, світська бесіда, спілкування по телефону,  призначення зустрічей та обговорення планів, висловлення своєї думки, погодження/ непогодження з думкою партнера, прийняття участі в зустрічах та ділових переговорах, давання порад та пропозицій, ведення презентацій та публічних виступів, ділове листування та написання доповідей, описування процесів та графіків, ведення співбесіди, вміння показати ентузіазм та інші.;

  • Викладання ведеться за сучасними підручниками та прогресивними методиками;

  • Наші клієнти мають змогу висловлювати свої побажання та враження за допомогою роботи Відділу по роботі з клієнтами.

Вивчення іноземної мови у нашому центрі відбувається за наступними рівнями:


Початковий: Студент цього рівня ніколи не вивчав  англійську мову. Після проходження цього рівня він чи вона зможе спілкуватись на базові теми. Студент зможе познайомитись та розказати про себе, свою родину, своє місто, а також спитати та відповісти на прості запитання стосовно життєвих ситуацій, таких як: похід до магазину, відвідування кафе, спілкування в транспорті, подорож і т.і.


Базовий: Студент даного рівня має базовий рівень англійської мови та може говорити про події в теперішньому та минулому часі. Після проходження курсу студент зможе будувати складніші речення та говорити про свої уподобання, висловлювати свою думку. Студент набуде певну впевненість у мовленні і зможе описовим шляхом обговорити будь-яку сферу свого життя.


Нижче-середнього: Студент цього рівня має не дуже великий словниковий запас. Він вільно розуміє носіїв мови, а також може задавати питання та відповідати на них. Після проходження цього рівня студент зможе обговорювати теми у теперішньому, минулому та майбутньому часах, а також говорити про умовні ситуації. Він чи вона оволодіє модальними дієсловами та набуде розуміння частин мови, прийменників та артиклів.


Середній: На цьому рівні мовної компетенції студент може впевнено говорити та розуміти англійську мову. Він може обговорювати практично будь-яку тему, а також має уявлення про різні стилі та мовні реалії. Студент цього рівня володіє всіма граматичними явищами і може, не замислюючись, використовувати будь-які структури. Студент володіє хорошим лексичним запасом, хоча і допускає незначні помилки.


Вище-середнього: Студент цього рівня має достатній, хоча і не досконалий рівень англійської мови. Він вільно володіє навичками спонтанного непідготовленого мовлення. Студент може активно приймати участь у обговорюваннях, дебатах. Він може обговорювати складні робочі ситуації навіть з носіями мови. Студент володіє мовними ідіомами, фразеологізмами та сталими виразами.

Просунутий: Просунутий рівень є самим високим, що може досягтись студентом, який не живе в англомовній країні. Студент цього рівня має багатий лексичний запас та користується складними граматичними структурами. Він/ вона володіє сленгом, ідіомами, а також складною професійною термінологією та має навички роботи зі складними текстами. Студент вільно сприймає на слух мовлення носіїв мови незважаючи на різноманітність їх акцентів та вимов.


Професійний: Професійний рівень передбачає вільне володіння мовою. Студент цього рівня рідко зустрічає лексику, з якою він незнайомий. Це найвищий рівень, якому ми навчаємо.

Контакти
Офic: 01042 м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 23/35, оф. 13
Метро "Дружби народiв"

Дзвонiть нам за телефонами:

БЮРО ПЕРЕКЛАДIВ:
+38(044) 239 10 91
E-mail: tran@abccenter.kiev.ua

НАВЧАННЯ iноземним мовам
+38(044) 239 10 91
E-mail:info@abccenter.kiev.ua

ДИТЯЧА СТУДIЯ +38(044) 289 16 93
E-mail:info@abccenter.kiev.ua
www.abckids.com.ua

ТРЕНIНГ Центр +38(044) 529 41 99
E-mail:info@abccenter.kiev.ua

Пiдписатися на розсилку новин
Пiдписка на розсилку

'Пiдписатися

Видалити адресу